Lessenserie Primair Onderwijs

Respect en Taalgebruik is een kant-en-klare lessenserie voor de basisschool.
De lessenserie gaat uit van drie niveaus:
  • groepen 1-2-3 (onderbouw)
  • groepen 4-5-6 (middenbouw)
  • groepen 7-8 (bovenbouw)

Waarom een lessenserie?
KlasseTaal geeft gastlessen over respect en taalgebruik. Een 'losse' gastles is zeker nuttig, maar het is aan te bevelen om deze les in te passen in een groter verband.
Daarom bevat deze lessenserie lessen die voorafgaand en ná de gastles gegeven kunnen worden.
Op deze manier wordt het effect van de gastles vergroot.
N.B. Is een gastles een must? Nee, de leerkracht kan ook zelf een soortgelijke les geven m.b.v. een Powerpoint. Zie hieronder.      
De lessenserie kan ingezet worden als
kant-en-klaar project of gezien worden als een doorlopende leerlijn over
respect en taalgebruik.
Structuur van de lessenserie
Per bouw is een cyclus van 3 of 4 lessen samengesteld.
Daarnaast zijn extra lessen en opdrachten toegevoegd.

Les 1.  Oriënterende les
Les 2.  De (gast)les, gegeven door de gastdocent van KlasseTaal of door de leerkracht zelf.
            Zie de Powerpoints onderaan deze pagina.
Les 3 (en 4). Vervolgles(sen)

Download hier de bestanden.

Lessenserie Respect en Taalgebruik gr. 1-2-3

Lessenserie Respect en Taalgebruik gr. 4-5-6

Lessenserie Respect en Taalgebruik gr. 7-8


Onderstaande Powerpoints zijn bedoeld om te gebruiken bij Les 2.

Groep 1-2-3
Powerpoint groep 1-2-3 (met toelichting voor de leerkracht)
Powerpoint groep 1-2-3
Download hier het verhaal (boekje) Ko en Kako

Groep 4-5-6
Powerpoint groep 4-5-6 (met toelichting voor de leerkracht)
Powerpoint groep 4-5-6

Groep 7-8
Powerpoint groep 7-8 (met toelichting voor de leerkracht)
Powerpoint groep 7-8
Klik hier om de complete les gr. 7-8 online te volgen via You Tube.
Klik hier voor een opdrachtenblad bij deze You Tube-les.Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.