Tarieven gastlessen

BASISONDERWIJS (PO)

Tarief voor een gastles/workshop PO (35 à 45 minuten): € 30,- + reiskosten € 0,19 per km gerekend vanaf Veenendaal.
Een klassenposter en lesbrieven voor alle leerlingen zijn bij de prijs inbegrepen.

Opmerking: Met € 30,- per les zijn niet alle gemaakte kosten gedekt. Wij vragen u dan ook vriendelijk om nog een extra gift te geven.
Voor scholen die een actie organiseren (in welke vorm dan ook) zijn de lessen gratis.

Meer informatie over de gastles POVOORTGEZET ONDERWIJS (VO)
 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (MBO)

Tarief voor een gastles/workshop VO-MBO (45 á 50 minuten): € 70,00 inclusief reiskosten en uitdeelmateriaal

Voor scholen die een actie organiseren (in welke vorm dan ook) zijn de eertse 4 lessen gratis.


Meer informatie over de gastles VO
Meer informatie over de gastles MBO

Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.