Wij zijn KlasseTaal

KlasseTaal is een onderwijsondersteunende organisatie die zich professioneel bezighoudt met het bewustmaken van taalgebruik bij kinderen en jongeren. KlasseTaal werkt vanuit een christelijke visie, vanuit de liefde voor God en respect voor mensen. KlasseTaal bestaat sinds september 2012 en is een zelfstandige dochterondernemening van de Bond tegen vloeken.

De kerntaak van KlasseTaal is het geven van gastlessen. Jaarlijks worden gemiddeld 850 gastlessen gegeven op 135 scholen door heel het land . KlasseTaal bereikt daarmee ongeveer 25.000 leerlingen per jaar!

KlasseTaal wordt uitgenodigd op scholen van alle signaturen (openbaar, protestants, katholiek, interconfessioneel, reformatorisch, gereformeerd vrijgemaakt, islamitisch enz.). Wij houden rekening met de identiteit van de school. Er wordt gebruik gemaakt van een boeiende en interactieve lesmethodiek die aansluit op de belevingswereld van kinderen en jongeren.

De gastlessen gaan over respectvol taalgebruik, de impact van taal. Mooie woorden doen goed, maar grove taal kan anderen diep van binnen raken. Grove woorden hebben te maken met gevoelige onderwerpen (taboedomeinen) zoals ziektes, handicaps, afkomst of geloof. KlasseTaal maakt onderscheid tussen vloeken en schelden. Voor KlasseTaal is vloeken het  ongepast gebruiken van de naam van God. Schelden is vooral gericht op de ander.
In de lessen geven we deze woorden met voorbeelden een gezicht, waardoor de leerlingen gaan beseffen wat de achtergrond van de woorden is.    

Nu ik weet dat het scheldwoord 'tering' te maken heeft met de ziekte tuberculose en dat aan die ziekte jaarlijks 1,2 miljoen mensen overlijden, ga ik dit woord niet meer gebruiken.
(leerling VMBO-2)

KlasseTaal sluit aan bij de ontwikkelingen in het onderwijs. Een goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde voor het veilig voelen en het behalen van goede resultaten van leerlingen.
Leraren ervaren de lessen van KlasseTaal als een zinvolle toevoeging bij het werken aan een goed pedagogisch klimaat.

Aanbod KlasseTaal:
  • Gastlessen PO (gastdocent: Kees Hazeleger)
  • Gastlessen VO en MBO (gastdocent: Sjors van der Kraan)
  • Lesmateriaal PO/VO/MBO: lesbrieven en werkbladen
  • Posters voor in de klas of in de hal
  • Certificaat Taalbewuste school (Stand: 140 Taalbewuste scholen)
  • Schoolpleinbord Hou ’t fijn op het plein (Stand: 75 scholen)
  • Workshop voor ouders (ouderavond)
  • Docententraining (PO/VO/MBO)

Directeur KlasseTaal: C. (Kees) van Dijk

Officemanager: Geertje Sibbing


Bestuur KlasseTaal:
drs. L.B.C. Boot (voorzitter)
drs. J. Visser-van den Brink (secretaresse)
E.J. Voortman (penningmeester)
ds. P. van Duijvenboden
drs. J. Kloosterman MBA
mr. drs. J.P. de Man
dr. R. Bisschop
Ing. E.J. Bilder
J. de Vries (heilsofficier)Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.