Welkom bij KlasseTaal

Webinar Help! Mijn kind vloekt.

BERICHT i.v.m. het coronavirus

De overheid heeft besloten dat de basisscholen met ingang van 11 mei 2020 weer (deels) open gaan. De middelbare scholen volgen vanaf 2 juni 2020.
Bovenstaande houdt in dat onze activiteiten waaronder de gastlessen vanaf half mei/begin juni voorzichtig opgestart zouden kunnen worden. Dit uiteraard in overleg met de scholen en met inachtneming van de gestelde voorwaarden van het RIVM. We nemen binnenkort contact op met de betreffende scholen.


KlasseTaal houdt zich bezig met het bewustmaken van taalgebruik bij kinderen,  jongeren en volwassenen.
Jaarlijks worden op 135 scholen (PO, VO, MBO) 850 gastlessen gegeven met als hoofdthema's respect en taalgebruik.
KlasseTaal laat zich leiden door christelijke waarden en normen met een open vizier naar andere levensbeschouwingen.
Wij houden rekening met de identiteit en de wensen van de school.


RESPECT GEEFT MEER KLEUR AAN JE OMGEVING!

DE STELLING. REAGEREN? KLIK HIER!

Een lesuur KlasseTaal - Magneetwoordenblog

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.