Welkom bij KlasseTaal

 KlasseTaal wenst alle leraren en leerlingen een goed en gezond 2021 toe.
Helaas begint dit jaar met werken op afstand. Graag komen de gastdocenten na de (harde) lockdown weer bij u op school voor de gastlessen over respect en taalgebruik. In de tussentijd kunt u gebruik maken van ons online lesmateriaal.

Voor de basisschool (gr. 7-8) is er een online les te vinden op You Tube.
De link hiervoor kunt u aanvragen via www.klassetaal.nl/online-les-PO

Voor het voortgezet onderwijs (onderbouw - VMBO/H/V is er een online les beschikbaar.
De code voor deze les kunt u aanvragen via sjors@klassetaal.nl  t.n.v. Code online-les-VO

Vriendelijke groet van het team van KlasseTaal

KlasseTaal houdt zich bezig met het bewustmaken van taalgebruik bij kinderen,  jongeren en volwassenen.
Jaarlijks worden op 135 scholen (PO, VO, MBO) 850 gastlessen gegeven met als hoofdthema's respect en taalgebruik.
KlasseTaal laat zich leiden door christelijke waarden en normen met een open vizier naar andere levensbeschouwingen.
Wij houden rekening met de identiteit en de wensen van de school.


RESPECT GEEFT MEER KLEUR AAN JE OMGEVING!

DE STELLING. REAGEREN? KLIK HIER!

Een lesuur KlasseTaal - Magneetwoordenblog

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.