Pepermuntactie

Een frisse actie voor meer frisse taal

De opbrengst is bedoeld voor KlasseTaal. Onder deze naam worden veel gastlessen gegeven op alle soorten scholen in Nederland, zowel PO, VO als MBO.
KlasseTaal werkt met twee vaste gastdocenten en enkele freelance docenten. De opbrengsten van acties zijn nodig om dit werk te kunnen voortzetten.

De actie
Help mee met het verkopen van doosjes originele Wilhelmina-pepermunt.
Prijs:
1 doosje:  € 2,00
3 doosjes: € 5,00

  • De pepermunten zijn handig verpakt: 12 kleine doosjes in 1 grotere doos (tray).
  • De school bepaalt het aantal af te nemen dozen.
  • Overgebleven volle dozen worden weer bij de school opgehaald.
  • Het geld kan worden gestort op rek. nr. NL58 INGB 0000 8520 91  t.n.v. Bond tegen vloeken, Veenendaal onder vermelding van pepermuntactie + plaatsnaam.

Aanmoediging en beloning
Alle deelnemende leerlingen ontvangen een frisbee.
Wie voor minstens € 50,- verkoopt, krijgt een mooie beachsball set.

Leerlingen ontvangen een kaart met de mogelijkheid om via een QR code te betalen. Daarnaast kan er gewoon met contant geld worden betaald als daar de voorkeur aan wordt gegeven.

Naast de kaart krijgen leerlingen een formulier mee, waarop ze kunnen aangeven of er is betaald met een QR code of met contant geld.

De kaart met QR code wordt enkele dagen voor de start van de actie aangemaakt en ontvangen de scholen deze kaarten gelijktijdig met de pepermunten. De scholen kunnen zelf het formulier op A4 uitprinten voor de leerlingen.

Formulier voor de leerling.

Meer informatie: bel 0318 552291 of mail info@klassetaal.nl

Voor deelname, vul het formulier hieronder in.

* = Verplicht veld

Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.