Pepermuntactie

Een frisse actie voor meer frisse taal
Namens KlasseTaal geven twee gastdocenten jaarlijks 850 gastlessen op basisscholen, VO-scholen en MBO-instellingen. De behoefte aan gastlessen is zo groot, dat uitbreiding nodig is.
Daarom houden we acties op scholen met als doel een derde gastdocent!

De actie
Help mee met het verkopen van doosjes originele Wilhelmina-pepermunt.
Prijs:
1 doosje:  € 1,50
3 doosjes: € 4,00

  • De pepermunten zijn handig verpakt: 12 kleine doosjes in 1 grotere doos.
  • De school bepaalt het aantal af te nemen dozen.
  • Overgebleven volle dozen worden weer bij de school opgehaald.
  • Het geld kan worden gestort op Rek. nr. NL37 FVLB 0227016211  t.n.v. KlasseTaal, Veenendaal onder vermelding van pepermuntactie.

Aanmoediging en beloning
Alle deelnemende leerlingen ontvangen een 'KlasseTaal-koordpen'.
Wie voor minstens € 40,- verkoopt, krijgt een beach-tennisset.

Meer informatie: bel 0318 552291 of mail info@klassetaal.nl

Voor deelname, vul het formulier hieronder in.

* = Verplicht veld

Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.