Pepermuntactie

Een frisse actie voor meer frisse taal

De opbrengst is bedoeld voor KlasseTaal. Onder deze naam worden veel gastlessen gegeven op alle soorten scholen in Nederland, zowel PO, VO als MBO.
KlasseTaal werkt met twee vaste gastdocenten en enkele freelance docenten. De opbrengsten van acties zijn nodig om dit werk te kunnen voortzettenn.

De actie
Help mee met het verkopen van doosjes originele Wilhelmina-pepermunt.
Prijs:
1 doosje:  € 2,00
3 doosjes: € 5,00

  • De pepermunten zijn handig verpakt: 12 kleine doosjes in 1 grotere doos (tray).
  • De school bepaalt het aantal af te nemen dozen.
  • Overgebleven volle dozen worden weer bij de school opgehaald.
  • Het geld kan worden gestort op rek. nr. NL58 INGB 0000 8520 91  t.n.v. Bond tegen vloeken, Veenendaal onder vermelding van pepermuntactie + plaatsnaam.

Aanmoediging en beloning
Alle deelnemende leerlingen ontvangen een aardigheidje.
Wie voor minstens € 50,- verkoopt, krijgt een mooie frisbee.

Meer informatie: bel 0318 552291 of mail info@klassetaal.nl

Voor deelname, vul het formulier hieronder in.

* = Verplicht veld

Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.