Gastlessen basisonderwijs

Een respectvolle school, dat willen we  allemaal? Respect betekent ook: wij letten op ons taalgebruik.
Wilt u in uw klas taalgebruik expliciet aan de orde stellen? Schakel dan KlasseTaal in.
We hebben interessant lesmateriaal en bieden boeiende gastlessen aan. De lessen worden gegeven door een professionele gastdocent.
Tijdens een gastles laten we de leerlingen ervaren dat taal iets met je doet. Mooie woorden maken je blij, maar lelijke woorden doen pijn. We leggen uit dat lelijke taal kwetst, omdat er woorden worden geuit, die anderen raken op een gevoelige plek. Denk aan ziektes, handicaps, afkomst of geloof.

We werken met een Prezi-presentatie via het digibord. Tijdens de les is er interactie, maar soms ook ruimte voor het maken van opdrachten.
De gastlessen kunnen worden gegeven in alle groepen (1 t/m 8) en zijn bedoeld voor alle types onderwijs, dus ook voor het speciaal onderwijs. Wij houden rekening met het niveau van de leerlingen.

Een les in de groepen 1-2 duurt ongeveer 30 minuten. In de groepen 3-4 ongeveer 40 minuten en in de groepen 5-8 ongeveer 45-60 minuten.

Tarief gastles
Voor een gastles PO vragen we een vergoeding van €40,- + de reiskosten, € 0,30 per km.  Een klassenposter is bij de prijs inbegrepen.

Download de flyer Respect en TaalgebruikWilt u een gastles aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.
* = Verplicht veld

Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.