Anders doneren

KlasseTaal is een snelgroeidende organistatie. Het aantal aanvragen voor gastlessen neemt toe.
Om aan deze vraag te kunnen voldoen is een derde gastdocent wenselijk.
KlasseTaal ontvangt geen overheidssubsidie.
Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!  Uw gift is aftrekbaar vanwege onze ANBI-status.     

U kunt uw gift storten op rekeningnummer NL25 INGB 0004 5288 88 t.n.v. KlasseTaal, Veenendaal

Wordt de gift overgemaakt als gevolg van gegeven gastlessen, wilt u er dan bij vermelden:
Beftreft het basisonderwijs: GASTLESSEN BO + datum
Betreft het voortgezet onderwijs: GASTLESSEN VO + datum
Betreft het middelbaar beroepsonderwijs: GASTLESSEN MBO + datum
Betreft het hoger beroepsonderwijs: GASTCOLLEGES HBO + datum

HARTELIJK DANK VOOR UW DONATIEDelen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.