Respect2020

Hoe staat het met respect op straat, op school, op het sportveld?
Wat kan beter op jouw school, in je stad of drop of in ons land?

Aanmelden voor het project Respect2020 kan helaas niet meer. Het project is afgesloten met een finale perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Zie de   aftermovie

De opdracht blijft echter staan en kan nog uitgevoerd worden:
Bedenk met je klas (of groepje) een goed voorstel waarin respect voor elkaar én taalgebruik een belangrijke rol spelen.  
Denk aan:
  • omgaan met kwetsbare groepen (bijv. zieken, vluchtelingen)
  • gedrag op school, in het verkeer, bij sport enz.

Overhandig het voostel aan je burgemeester of aan de directeur van je school.
Stuur je plan ook op naar:
KlasseTaal
Postbus 362, 3900 AJ Veenendaal
Of mail het naar info@klassetaal.nl

Laat weten dat uw klas meedoet.
* = Verplicht veld

Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.