JOUW mening doet er toe!

Beste student,

Praten is de belangrijkste interactie tussen mensen. Communicatie tussen mensen kan verbindend en afstotend werken. Er kan ruis ontstaan. Zeg maar: miscommunicatie. Het is dus niet om het even wat je allemaal zegt.

Tijdens onze gastles willen we in het kader van waarden & normen, verschillende aspecten met betrekking tot dit onderwerp gaan bekijken. Zaken als: respect en tolerantie, agressie en geweld, verbaal- en non-verbaal geweld zullen daarbij aan de orde komen.
We willen gaan kijken naar de inhoud en de gevolgen van onder meer verbaal geweld; zowel voor jezelf als voor anderen.
Vloeken en schelden gebeurt heel vaak met opzet, dus bewust, maar in de regel zonder dat je het in de gaten hebt, dus onbewust.
Hieronder zie je dat laatste in een schema gezet.   
                                 
positief

(doel)bewust       Woord(en)       onbewust  

                                
negatief

Woorden kunnen dus (on)bewust opbouwen en afbreken. Je kunt mensen op veel manieren kwetsen, beledigen, pijn doen en boos maken. We zullen onder andere stilstaan bij zaken als:
Wat is de betekenis van respect?
Hoever mag vrijheid van meningsuiting gaan?
Welke soorten ruwe taal zijn er?
Wat is het verschil tussen tolerantie en respect?
Wat zijn waarden en normen? Wat is het verschil?
Wat is het verschil tussen agressie en geweld?
Welke vormen van geweld heb je allemaal?
Welke gebieden zijn (het) gevoelig(st)?
Waarom vloeken en schelden mensen? Wat zijn de motieven?
Wat zijn mogelijke oorzaken?
Wat is het effect van grove taal?
Hoe komen we tot gedragsverandering? Etc…                     

Er zijn heel wat gebieden waar mensen gevoelig en gekwetst op kunnen reageren. Herkenbaar?
We hopen dat je na onze gastles wat meer inzicht hebt gekregen met betrekking tot de gevolgen van kwetsend taalgebruik.

Interesse?
Wil jij op je school een les/workshop over dit actuele onderwerp? Bespreek dit met een van je teamleiders, mentoren of docenten en meld je aan via het formulier: gastles.  


Wil je reageren op deze pagina of je eigen ervaring delen m.b.t. kwetsend taalgebruik, schroom dan niet en schrijf jouw reactie/ervaring hieronder.

Tot ziens.
Team van KlasseTaal

Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.