Hoe ziet een training eruit?

TRAINING 1.   |  De stoel van de rechter en de stoel van de dorpsoudste

Tijdens deze training van 2 uur en 30 minuten denken we na over de Stoel van de rechter en de Stoel van de dorpsoudste. De rode draad door de training is de gelijkenis van de Verloren zoon uit Lucas 15 van het Nieuwe Testament. Voor verdere informatie kunt u de linkknop hieronder aanklikken.

Reactie op de docententraining

De stoel van de rechter en de stoel van de dorpsoudste is een inspirerende training over jouw rol als professional als er een conflict is ontstaan.
Tijdens deze interactieve training wordt op een ontspannen manier het bewustzijn geprikkeld en krijg je inzicht in de keuzemogelijkheden die je hebt als je positie kiest in een conflictsituatie.
De eerste teamleden kwamen de volgende dag al met voorbeelden van hoe zij als dorpsoudste zijn omgegaan met hun leerlingen als er wat speelde.
Kortom wat je in de training meekrijgt kan je direct toepassen in de praktijk. De cursusleider is kundig en kan snel inspelen op input vanuit de groep.
Dit maakt dat de training ontspannen verloopt en leert!

G.J. (Gert Jan) van der Kolk
Teamleider bovenbouw
Nuborgh College Oostenlicht


INFORMATIE TRAINING 1.

FLYER | De stoel van de rechter en de stoel van de dorpsoudste

TRAINING 2.    |  DIT ZIJN WIJ  |  Normen en Waarden

Tijdens deze drie uur (dagdeel) durende, interactieve workshop gaan we in op de vragen rond Identiteit en Waarden. Bij de aanstelling als docent op je school heb je ongetwijfeld toegestemd met de identiteit van de school. Maar , waar hebben we het eigenlijk over? Veel schoolleiders en docenten hebben momenteel grote behoefte om hier eens bij stil te staan. De vragen met betrekking tot identiteit hebben o.a. te maken met: waar doe ik het voor, wat geeft mij energie in mijn werk, wat wil ik naast kennisoverdracht nog meer overdragen, waar word ik en mijn leerling gelukkig van? Allemaal herkenbare 'ik' vragen. Maar daarnaast zijn de 'wij' vragen ook belangrijk: wat vinden wij als team belangrijk, wat willen wij de leerlingen meegeven en waarmee toerusten, hoe scheppen we een veilig leer- en werkklimaat voor de leerling en voor ons als personeel, hoe scheppen we ruimte om de ander tot zijn/haar recht te laten komen? We gaan samen nadenken over deze vragen en kijken vervolgens ook wat identiteit niet is. Tijdens de tweede helft komen de waarden aan bod. Welke waarden wil je als team koppelen aan je identiteit? Kortom: een training waarin de basis wordt gelegd om op voort te bouwen.

Hier alvast wat stellingen die we tijdens de training bespreken:

Stelling 1.
De houding van de docent bepaalt het gedrag van de kinderen.

Stelling 2.
We oogsten wat we zaaien.
Het onderwijs is (mede-)verantwoordelijk voor gedragsproblemen bij kinderen.

Stelling 3.
Om karaktervolle kinderen te kweken, moeten docenten minder ondersteunen en meer sturen.

Meer weten over de ins en outs van de training? Neem contact op met een van onze trainers.

Sjors van der Kraan, gastdocent/docententrainer VO/MBO/HBO/WO - sjors@klassetaal.nl

Geïnteresseerd? Vul het aanmeldingsformulier in.

Flyer

Aanmelden training

Tarieven

Artikel Generatie Prudentia - Pleidooi voor het vak "Levenswijsheid"

Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.