Lesbrieven/materiaal VOVerantwoording:

Als er volgens u ten onrechte gebruik is gemaakt van afbeeldingen en foto's in het lesmateriaal, dan vragen wij u zich te wenden tot sjors@klassetaal.nl

WERKBOEKJE - KLAS 1 EN 2  | TAALGEBRUIK EN RESPECT - NIEUW - 2023-2024

LESKAART  |  GOMARUS COLLEGE  -  DRACHTEN - 2023-2024

NIEUW LESMATERIAAL - WOORDEN ZIJN WORTELS | 2022-2023 - LESBRIEF


LESMATERIAAL - WOORDEN ZIJN WORTELS | 2022-2023 - POWER POINT

LESPAKKET - POSTERCAMPAGNE - 2022 BTV

MINI BOEKJE - WIJSHEID- LEVENSLESSEN

Hieronder het materiaal voor de 1e tot en met de 3e les.

NEGEN VRUCHTEN KAARTJE - UITDEELKAARTJE

WOORDENSPEL

10 POSITIEVE WOORDEN TAAL + 10 NEGATIEVE WOORDEN TAAL

VRAGEN EN OPDRACHTEN + PRAATPAPIER

LETTERSPEL MET QR CODE - BEHOREND BIJ DE PP - WOORDEN ZIJN WORTELS

KLETSPOT-BLIKOPENER-START LES

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES-ONLINE-GASTLES-DE KRACHT VAN WOORDEN

Hieronder vindt u meer informatie over de online les. Deze online les  kunt u zonodig verdelen over 3 lessen.

MEER INFORMATIE OVER DE ONLINE LESSEN

ONLINE-LESBRIEF-KRACHT-VAN-WOORDEN

INSTRUCTIE-1-TEKST

INSTRUCTIE-2-TEKST  

INSTRUCTIE-3-TEKST

INSTRUCTIE-4-TEKST

INSTRUCTIE-5-TEKST

INSTRUCTIE-6-TEKST

INSTRUCTIE-7-TEKST

INSTRUCTIE-8-TEKST

INSTRUCTIE-9-TEKST

INSTRUCTIE-10-TEKST

INSTRUCTIE-11-TEKST

INSTRUCTIE-12-TEKST

INSTRUCTIE-13-TEKST

INSTRUCTIE-14-TEKST

INSTRUCTIE-15-TEKST

MONDELINGE INSTRUCTIES-ONLINE-GASTLES-DE KRACHT VAN WOORDEN

INSTRUCTIE-1-GESPROKEN-TEKST

INSTRUCTIE-2-GESPROKEN-TEKST

INSTRUCTIE-3-GESPROKEN-TEKST

INSTRUCTIE-4-GESPROKEN-TEKST

INSTRUCTIE-5-GESPROKEN-TEKST

INSTRUCTIE-6-GESPROKEN-TEKST

INSTRUCTIE-7-GESPROKEN-TEKST

INSTRUCTIE-8-GESPROKEN-TEKST

INSTRUCTIE-9-GESPROKEN-TEKST

INSTRUCTIE-10-GESPROKEN-TEKST

INSTRUCTIE-11-GESPROKEN-TEKST

INSTRUCTIE-12-GESPROKEN-TEKST

INSTRUCTIE-13-GESPROKEN-TEKST

INSTRUCTIE-14-GESPROKEN-TEKST

INSTRUCTIE-15-GESPROKEN-TEKST

LESBRIEVEN - LESMATERIAAL

HANDLEIDING - DOCENTEN VO

PP-Presentatie - Docenten VO

DIGITALE LESBRIEF-PRAKTIJK-LEERLINGEN

PROJECT RESPECT IN ENSCHEDE

THUISWERKOPDRACHT-1-CORONATIJD

THUISWERKOPDRACHT-2-CORONATIJD

THUISWERKOPDRACHT-KAARTEN-MAKEN

THUISWEROPDRACHT-3-CORONATIJD-VSO-PrO

THUISWERKOPDRACHT-4-VSO-PrO-2020

THUISWERKOPDRACHT-BOVENBOUW-BRIEF-AAN-DE-PREMIER

THUISWERKOPDRACHT-VMBO-BOVENBOUW-BB-KB

THUISWERKOPDRACHT-VMBO-BOVENBOUW-GL-TL

THUISWERKOPDRACHT-HAVO-VWO-KLAS-3

THUISWERKOPDRACHT-PRENTENBOEK-KLAS-1-VMBO-H-V-2020

DE DIALOOGTAFEL - 10 DIALOOGKAARTEN

PP-DE DIALOOGTAFEL-10-DIALOOGKAARTEN

MINDYOURLANGUAGE-VMBO-HAVO-VWO-MBO-DIALOOGKAARTEN

WOORDEN VAN HOOP - H-5 - V-5/6-2021


CORONA-PERIODE-DECEMBER 2020 | JANUARI 2021

OPDRACHT VWO-6 | HBO - Taal werkt, ook ongemerkt
Hoe taalgebruik ons gedrag kan beïnvloeden

BRUGKLASOPDRACHTEN-2021

Complimentenbekje

De Respect Dobbelsteen

Lesbrieven/materiaal VO/MBO + Lesmateriaal docentenpodium (onderaan de pagina)


Klas 1 PrO/VMBO/HAVO/VWO
Klas 1/2 praktijk
Klas 1/2 LWOO
Klas 1 HAVO/VWO
RESPECT GEEFT MEER KLEUR AAN JE OMGEVING!

Lessenserie | De kracht van woorden
Leskaart Taalbewuste school
Verwerkingsopdrachten
Lesmateriaal PrO | Woorden
Lesmateriaal PrO | Woordenboek

Klas 2 PrO/VMBO/HAVO/VWO
Klas 1/2 Praktijk
Klas 1/2 LWOO
Verwerkingsopdrachten
Respect | Laat het horen!

Klas 3 PrO/VMBO/HAVO/VWO
Klas 3 Lesbrief | Taalgebruik en de omgeving

Klas 4 PrO/VMBO/HAVO/VWO
Klas 4 Lesbrief | Taalgebruik en de omgeving

Klas 5 HAVO/VWO
Stellingen

Klas 4-5 HAVO-4-5-6-VWO | Bovenbouw

UITKNIPBARE-STELLINGEN-OPDRACHTEN-VRAGEN-SITUATIE-KAARTEN

Voorblad + uitleg stellingen

PP-DENK-LEER-WERK-DOE-KAARTEN

MBO - LESMATERIAAL

Wijze spreuken en gezegden

Overige materialen

Kaartjes Stap in - Stap uit
ID kaart Stap in - Stap uit
Werkblad stap in- stap uit
Stap in -Stap uit
Predicaat Taalbewuste school
Sticker


LESMATERIAAL DOCENTENPODIUM

Geachte docent, ontwikkelaar,

Op deze pagina willen we het door jullie zelf ontwikkeld lesmateriaal plaatsen. Heb jij materiaal geschreven en in de praktijk succesvol toegepast m.b.t. de thematiek: Taal en Respect, dan nodigen wij jou uit om dit gratis ter beschikking te stellen voor andere docenten. Op deze manier werken we samen aan een respectvolle leer- en werkomgeving. We zien uit naar jullie materiaal! (*)

Suggesties? Ideeën? Voorstellen? Tips? Mail ze naar sjors@klassetaal.nl

Mail je lesmateriaal naar sjors@klassetaal.nl  

(*) Het team van KlasseTaal behoudt zich het recht om materialen die in strijd zijn met de doelstelling te weigeren voor plaatsing.

Het team van KlasseTaal.

Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.