Kees van Dijk

Directeur

Per 1 februari 2018 is Kees van Dijk directeur van KlasseTaal en de Bond tegen vloeken. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en treedt regelmatig op in de media.

Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.