Superopbrengst project Kleuren Grafhorst

Rond School met de Bijbel Het Visnet in Grafhorst kleurde alles rood-wit-blauw-oranje op Koningsdag.
Onder belangstelling van ouders en dorpsgenoten maakten leerlingen na de aubade het projectbedrag bekend. Gastdocent Kees Hazeleger kreeg een groot potlood overhandigd met vermelding van het bedrag: € 4523,03 en daarbij de tekst 'Wij hebben kleur bekend'. Nou, dat mag je weg zeggen. Geweldig!!

Het bedrag is bijeen gebracht tijdens de zangavond (collecte), de kleedjesmarkt en de projectavond op 23 april 2018.
Hartelijk dank namens KlasseTaal.

Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.