Succes in Meliskerke

Leerlingen van groep 4 van d Boazschool in Meliskerke hebben alle geleverde pepermunten aan de man (vrouw) gebracht. De actie leverde € 347,20 op. Goed gedaan jongens en meisjes!
Met de opbrengsten van pepermuntacties kunnen we nog meer leerlingen bereiken met onze gastlessen.

Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.