Schoolpleinborden voor SBO De Wissel

SBO De Wissel in Hoorn zet volop in op het vergroten van taalbewustzijn van de leerlingen. Dit gebeurt met lessen maar ook via 'Hou 't fijn op het plein'-borden, die bij alle ingangen komen te hangen. Corinne Meij nam woensdag 18 december het bord in ontvangst.
De school is tevens een 'Taalbewuste school' geworden. Binnenkort zijn de predicaatbordjes op verschillende plekken in de school te zien. Een mooi en positief gebaar richting ouders en anderen die de school bezoeken.

Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.