Schoolpleinbord Eben Haëzerschool Barneveld

Leerlingen van de Eben Haëzerschool, Barneveld doen hun best om het fijn te houden op het plein. Het nieuwe schoolpleinbord helpt hen hier hopelijk een handje bij.
Het fraaie bord heeft als ondertitel: We doen elkaar geen pijn, ook niet met woorden.
9 maart j.l. overhandigde Kees Hazeleger van KlasseTaal het bord aan meester Frens.

Ook zo'n mooi bord op uw schoolplein?
Vraag het snel aan. Klik hier.

Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.