Scholen dicht vanwege coronavirus

De Nederlandse overheid heeft besloten dat alle scholen met ingang van 16 maart 2020 hun deuren moeten sluiten. Deze maatregel is genomen om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen en geldt tot 28 april a.s.
Bovenstaande houdt in dat alle geplande afspraken tot de meivakantie komen te vervallen.
We nemen contact op met de scholen om de afspraken te verzetten naar een later tijdstip.

Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.