Mooi resultaat actie Petrus Immensschool

Op vrijdag 18 mei stroomde de hal van de Petrus Immensschool in Middelburg vol met de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. De pepermuntactie van KlasseTaal (Bond tegen vloeken) werd feestelijk afgesloten.
Na het zingen van een lied kreeg gastdocent Kees Hazeleger enkele vragen voorgeschoteld. Bij ieder goed antwoord kwam er een cijfer van het bedrag tevoorschijn. De spanning steeg. Tenslotte verscheen het eindbedrag: € 4690,- Fantastisch!

Maar lieft 52 leerlingen verkochten voor minstens € 40,- en ontvingen een presentje.
Alle leerlingen, leerkrachten en kopers van pepermunt, hartelijk dank! Een extra bedankje voor meester Moolenbroek, coördinator van de actie.

Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.