Lessen over goed taalgebruik

Op introductiemarkten zijn eerstejaarsstudenten benaderd met vragen over taalgebruik. Hierbij enkele resultaten.
Met de uitspraak 'Het is normaal om op je taal te letten' is 91% het eens.
80% vindt, dat je anderen mag aanspreken op zijn of haar taalgebruik.
70% denkt dat het goed is, dat kinderen les krijgen over goed en respectvol taalgebruik. KlasseTaal is blij met deze resultaten.
Zie verder https://www.bondtegenvloeken.nl/

Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.