Kinderboekenonderzoek 2020

Recordaantal vloeken en grove taal in kinderboeken

Uit het Kinderboekenonderzoek dat de Bond tegen vloeken jaarlijks uitvoert blijkt, dat twee op de drie kinderboeken (63%) grove taal bevat. Dit is een forse stijging ten opzichte van voorgaande jaren.

Dit is niet de enige verontrustende conclusie. Vooral de hoeveelheid religieus getinte vloeken is zorgwekkend. 41% van de onderzochte boeken bevat vloeken. Nog nooit trof de Bond tegen vloeken zo vaak de gvd-vloek aan in kinderboeken. Ter vergelijking. In 2019 kwam de gvd-vloek (voluit geschreven) 1x voor in de onderzochte kinderboeken en in 2018 helemaal niet. In 2020 komt deze vloek minstens 35 keer voluit voor, verspreid over vier boeken.
Met name in de boeken Bizar van Sjoerd Kuyper, Dor van Neal Shusterman en Jarrod Shusterman en IJzerkop van Jean-Claude Rijckeghem komen zeer veel grove vloeken voor.

Het onderzoek beperkt zich tot boeken die van de Griffeljury en de Kinderjury een prijs of waardering hebben gekregen. Het boek Uit elkaar (poëzie) van Bette Westera, dat de Gouden Griffel won, bevat geen grove taal.
De Bond tegen vloeken wil met dit onderzoek aandacht vragen voor goed en respectvol taalgebruik in kinderboeken. Het onderzoek kan functioneren als een eye-opener. We zouden graag zien dat de genoemde jury’s bij hun oordeel rekening houden met de mate waarin grof taalgebruik voorkomt in het kinderboek. Veel grove taal zou dan zeker niet in het voordeel van een boek moeten pleiten.

Download hier het volledige rapport.


Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.