Online les over respectvol taalgebruik

Tijdens deze les maken we een duik naar de diepere achtergrond van woorden.
Woorden maken iets los. Bij sommige woorden is dat heel sterk. Ze kunnen je blij of juist heel verdrietig maken. Scheldwoorden doen wel degelijk pijn.
De leerlingen in deze les aangemoedigd om voorzichtig te zijn met woorden die de ander diep kunnen raken.

Inhoud van de les:
  • Inleiding, voorbeeld van een ijsberg.
  • De duikers zoeken een schat. Zo'n schat is heel waardevol. Hoe gebruiken we het woord waardevol nog meer?
  • Iets wat voor jou waardevol is, is tegelijk kwetsbaar. Dan volgt de stap naar taal, naar schelden. Scheldwoorden hebben te maken met kwetsbare gebieden. Denk aan handicaps, ziektes, afkomst, enz. Als je (met zulke zaken) scheldt, behandel je de ander niet als waardevol, maar meer als waardeloos.
  • We kijken nu naar een ander gevoelig gebied. Dat is het geloof van mensen. Vloeken met de naam van God is kwetsend voor gelovigen, omdat Gods naam heel veel voor hen betekent. Hierbij past het woord heilig.

Hoe kunt u de les volgen?
De les staat in zijn geheel op YouTube. Wanneer u het onderstaande aanvraagformulier invult, sturen wij een link waarmee u de online les kunt openen.
U kunt de les in zijn geheel (laten) geven, maar de les kan ook opgesplitst worden in twee delen. Dit wordt in de video aangegeven.
Bij de les hoort een OPDRACHTENBLAD. De leerlingen kunnen hier tijdens de les aan werken.
Download HIER dit opdrachtenblad.
Wij wensen u veel succes bij het (laten) geven van deze les!
Reacties zijn altijd welkom. Mail naar nicolien@klassetaal.nl.

Vergoeding
We stellen het zeer op prijs als de school voor de online les een gift overmaakt op rekeningnummer NL25 INGB 0004 5288 88 t.n.v. KlasseTaal te Veenendaal, onder vermelding van 'online les + naam school'.
Ter indicatie. Voor een fysieke gastles (PO) vraagt KlasseTaal € 30,- per les.

P.S. Het idee van de online les is ontstaan in de coronatijd.
Maar graag komen we, nu het weer kan, bij u in de klas voor het geven van een live-gastles.
Aanmelden voor een of meer gastlessen? Ga naar de pagina Gastlessen basisonderwijs.  

AANVRAAGFORMULIER ONLINE LES
* = Verplicht veld

Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.