Voor jou!
Deze pagina is speciaal voor jou! Klasse dat je deze pagina geopend hebt. Alles wat je hier leest en doet, heeft te maken met respect en taalgebruik.

Woorden
Iedere dag gebruiken we honderden woorden. De meeste zijn oké. Maar als je ruzie krijgt of boos wordt, komen er niet zulke mooie woorden tevoorschijn. Een andere keer gaat het onnadenkend. Het is eruit voor je het goed en wel beseft. Toch kan een ander er veel last van ondervinden. Hoe dat komt? Je leest het elders op deze website. KlasseTaal kan je helpen om taalbewust te worden. We kunnen ook bij je in de klas komen voor een gastles over respectvol taalgebruik. Vraag het aan je docent of mentor.

Wat is respect?
Respect is accepteren dat iemand anders is. Respect is elkaar de ruimte geven om te zijn wie je bent, zonder elkaar te beoordelen op uiterlijkheden en verschillen. Iedereen is uniek en dus verschillend. Ook jij bent anders dan alle anderen. Maar tegelijkertijd is iedereen ook gelijkwaardig. Wanneer we meer begrip voor elkaar en elkaars gewoonten hebben, wordt de samenleving een stuk prettiger. Bron: www.dagvanrespect.nl

Voor mensen die heel goed in sport of muziek zijn, heb je veel respect. Je bedoelt dan dat je veel waardering en bewondering voor de sporter of musicus hebt. Respect is ook aardig en beleefd zijn. Wie ‘loser’ of ‘stomkop’ tegen een klasgenoot zegt, heeft weinig respect voor hem of haar.

Een velige sfeer in de klas of collegezaal heb je niet zomaar voor elkaar. Wat doe jij er zelf aan om een prettige en veilige sfeer te creëren?


Deel je tips met ons en anderen door het invullen van het onderstaande formulier.

Wie weet plaatsen we jouw tips, suggesties en ideeën wel op onze website.


Tenslotte:  GOEDE EN RESPECTVOLLE IDEEËN DELEN WE GRAAG MET VELEN!


Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.