IDEEËNBANK

Beste leerling,

Welkom op de pagina van de IDEEËNBANK.

GEVEN OM TE DELEN! GEEF ELKAAR DE RUIMTE!

Zoals je in de titel al kunt zien, heeft taal alles te maken met o.a. veiligheid, sfeer, openheid en gezelligheid.
Op deze ideeënbank kun je al je suggesties, ideeën, voorstellen etc aan ons kwijt, om samen te werken aan een respectvoller en taalvriendelijker samenleving.
Hoe geef jij persoonlijk vorm aan respect en taalgebruik in de omgang met anderen? En hoe geef je als klas hier invulling aan? Wij van KlasseTaal zien graag je ideeën en suggesties tegemoet.

Zo kunnen we in onze gastlessen jouw ideeën toevoegen. Zo werken we samen aan een betere samenleving waarin elk mens tot zijn/haar recht kan komen.

Stuur een mail naar sjors@klassetaal.nl  Alvast hartelijk bedankt voor je meedenken en medewerking!
Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.