Respect als onmisbare waarde

HOE PAK JIJ DAT AAN? Uitwisselen van ervaringen! -Casusbesprekingen - (onderaan de pagina)

“Een vriend van mij noemt alles ‘kanker’. Als ik dat woord hoor, moet ik steeds aan mijn vader denken die aan kanker is overleden” (Jantine, 14 jaar)

“Het gaat gewoon vanzelf. Het is er zo ingegroeid dat je het gewoon doet. Een vloek is er zomaar uit, als iets niet lukt” (Jet, 15 jaar)

“Ik vloek onwijs veel. Het praat zo moeilijk, als ik telkens moet bedenken welke woorden ik wel en welke woorden ik niet mag zeggen” (Anton, 18 jaar)

Grove taal lijkt een steeds normaler verschijnsel te worden. Sluipend is het in de dagelijkse gesprekken op scholen en thuis binnen gedrongen. Krachttermen klinken om de haverklap. Taal is de spiegel van ons innerlijk. Onze woorden geven weer hoe we ons voelen en hoe we denken. Met vloeken en schelden brengen we onze boze gedachten onder woorden. Meestal gebeurt dat onbewust. Jongerentaal is doorspekt met grove woorden, vaak zonder dat ze het beseffen. Schuttingtaal, scheldwoorden, beledigingen, verwensingen en vloeken, zijn aan de orde van de dag. Hierover willen wij met de jongeren in gesprek raken.

KlasseTaal verzorgt gastlessen over respectvol  taalgebruik. Met jongeren denken we na over de invloed en gevolgen van grove taal en de betekenis van woorden en uitwerking ervan op jezelf en de omgeving. Bewustwording, daar gaat het om! De lessen hebben een interactief karakter.

Ik wil ook meer weten over het Predicaat Taalbewuste school?

Gastles aanvragen

Generatie Prudentia: pleidooi voor het vak "Levenswijsheid"


________________________________________________________________________________

HOE PAK JIJ DAT AAN? Uitwisselen van ervaringen! - Casusbesprekingen

Vloek- en scheldgedrag. Racistische- en discriminerende opmerkingen. Antisemitische opmerkingen. Negatief labelen van personen of groepen. Hoe pak jij dat aan in de klas en daarbuiten? Deel je ervaringen en help je ervaren en beginnende collega docent opweg.

Hieronder zullen met regelmaat casussen verschijnen van docenten met de vraag hoe jij daar mee om zou gaan?
 
Wil je reageren en je collega verder op weg helpen? Mail naar sjors@klassetaal.nl  

De ingezonden reacties worden onder de casus geplaatst. Mag anoniem of alleen je voornaam.

Casus 1.
Vandaag loopt er een getinte medewerker van AH.nl door de school en vliegen de racistische opmerkingen (“Marokkanen moeten terug naar hun eigen land”) en vooroordelen (“Marokkanen werken niet”) door de klas. Als docent maatschappijleer heb ik regelmatig met dergelijke heftige reacties te maken. Hoe ga ik daarmee om?  
Wil je reageren en je collega verder op weg helpen? Mail naar sjors@klassetaal.nl  

Casus 2.
Een leerling moest in de pauze na blijven. Een ander meisje uit zijn klas had een inhoudelijke vraag over de les. De jonge man eist dat ik hem eerst “bespreek”. (Aangezien dit meisje goed haar best doet en de volgende les de repetitie is) en nog meer omdat ik op zijn eis des te meer verwerp, deel ik de jonge man mee dat ik hem wil spreken als hij uit is. De jonge man loopt het lokaal uit en roept op de gang “teringlijer”.  Mijn reactie was; je hoeft vandaag niet meer te komen als je uit ben...  

Wil je reageren en je collega verder op weg helpen? Mail naar sjors@klassetaal.nl  

Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.