Admiraal de Ruyterschool, Krimpen aan den IJssel

Maandag 12 maart 2018
Ouderavond van KlasseTaal.
Met ouders nadenken over hoe we in de opvoeding gestalte geven aan de thema's 'respect en taalgebruik'.

Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.