Acties afronden in Middelburg en Yerseke

Vrijdag 18 mei 2018
De opbrengsten van de pepermuntacties op de Petrus Immensschool (Middelburg) en de Ds. G.H. Kerstenschool (Yerseke) worden bekend gemaakt.

Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.