Kom in actie voor KlasseTaal

KlasseTaal is een snelgroeiende onderwijs ondersteunende organisatie. Wij verzorgen gemiddeld 800 gastlessen/workshops per cursusjaar. Om de vraag naar gastlessen te kunnen blijven honoreren, vragen wij u als school/team, erover na te denken om voor KlasseTaal een actie te organiseren. Het onderwijswerk van KlasseTaal wordt bekostigd uit middelen die grotendeels worden bijeengebracht door onze donateurs. Overheidssubsidie ontvangen we niet.

Klik op de button voor meer informatie over de mogelijkheden voor een actie. Ook andere acties zijn mogelijk. Uiteraard is er ook een mogelijkheid om uw ideeën voor een actie te bespreken!

Klik hier voor meer informatie

Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.