Vanwege het aangekondigde vertrek van gastdocent Kees Hazeleger per 1 augustus 2022 is KlasseTaal op zoek naar enthousiaste en creatieve gastdocent voor het primair onderwijs.
Vanwege een inwerkperiode zal de vacature ingaan per 1 mei 2022.

Zie verder de beschrijving onder Vacature(s).

Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.