Hoe ziet een training eruit?

Tijdens deze interactieve workshop gaan we in op de vragen rond Identiteit en Waarden. Bij je aanstelling als docent op je school heb je ongetwijfeld ingestemd met de identiteit van de school. Maar , waar hebben we het eigenlijk over? Veel schoolleiders en docenten hebben momenteel grote behoefte om hier eens dieper bij stil te staan. De vragen met betrekking tot identiteit hebben o.a. te maken met: waar doe ik het voor, wat geeft mij energie in mijn werk, wat wil ik naast kennisoverdracht nog meer overdragen, waar wordt mijn leerling gelukkig van? Wat is precies mijn pedagogische opdracht? Hoe kunnen we als docenten in praktische zin helpen om de wereld een zetje te geven in een richting, die jonge mensen de gelegenheid geeft hun invloed erop uit te oefenen en hun idealen te verwezenlijken? Hoe creeër ik aandachtige betrokkenheid? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn leerlinge zich veilig, gewaardeerd en zich geaccepteerd voelt, zowel alleen als in een groep? In hoeverre zijn we als collega's over in gesprek over de pedagogische opdracht? Welke pedagogische vraagstukken verdienen momenteel te meeste aandacht? Is de pedagogische opdracht te herkennen in de koers van de school en in de activiteiten van de teams? Allemaal herkenbare 'ik' vragen. Maar daarnaast zijn de 'wij' vragen ook belangrijk: wat vinden wij als team belangrijk, wat willen wij de leerlingen meegeven en waarmee toerusten, hoe scheppen we een veilig leer- en werkklimaat voor de leerling en voor ons als personeel, hoe scheppen we ruimte om de ander tot zijn/haar recht te laten komen? We gaan samen nadenken over deze vragen en kijken vervolgens ook wat identiteit niet is. Tijdens de tweede helft komen de waarden aan bod. Welke waarden wil je als team koppelen aan je identiteit? Hoe kunnen we deze waarden handen en voeten geven? Hoe kunnen we onze waarden binnen ons eigen vakgebied concretiseren? Hoe zetten we waarden om in normen? Ook zullen we dit in groepjes gaan uitwerken aan zogenaamde dialoogtafels. Kortom: een training waarin de basis wordt gelegd om op voort te bouwen.
Meer weten over de ins en outs van de training? Neem contact op met een van onze trainers.


Sjors van der Kraan, gastdocent/trainer VO/MBO - sjors@klassetaal.nl

Geïnteresseerd? Vul het aanmeldingsformulier in.

Aanmeldingsformulier

Flyer

Tarieven

Delen:

Steun KlasseTaal

Uw gift maakt jongeren taalbewust en maakt het mogelijk om op meer scholen aandacht te besteden aan respect en goede taal!     

> Anders doneren
KlasseTaal
+31 (0)318 - 552291
info@klassetaal.nl
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
KlasseTaal is een dochteronderneming van Bond tegen vloeken.
KlasseTaal wil het bewustzijn over taal en respect vergroten bij kinderen en jongeren.